Profesijný životopis – Mgr. Kosturová Alena

Domov / Profesijný životopis – Mgr. Kosturová Alena

Meno a priezvisko: Kosturová Alena, Mgr.
Oddelenie: II.Chirurgická klinika SZU
Pracovná činnosť: Vedúca sestra

Stredoškolské vzdelanie:
1983 SZŠ Ružomberok
Vysokoškolské vzdelanie:
Ošetrovateľstvo II. stupeň 2009
Ďalšie vzdelanie:
ŠŠ Medicínska informatika 1996
ŠŠ Ošetrovateľská starostlivosť v odboroch chirurgie 2007
ŠŠ Zdravotnícky manažment a financovanie 2014
Národný metodik DRG – Certifikát
Odborne spôsobilá osoba pre klasifikačný systém – Osvedčenie

Pracovné skúsenosti mimo FNsP FDR BB:
Mentor odbornej praxe, SZU BA, Fakulta zdravotníctva, B.Bystrica
Prednášková činnosť – externá vyučujúca – Chirurgické ošetrovateľstvo, SZU BA, Fakulta zdravotníctva, B.Bystrica
ÚDZS – lektor DRG

Pracovné skúsenosti na iných pracovných pozíciách v rámci FNsP FDR BB:
Sestra pri lôžku pacienta – detská chirurgia, septická chirurgia
Case manager
Ambulantná sestra – endoskopické pracovisko

Členstvo v odborných spoločnostiach:
Registrácia v SKSaPA

Publikačná činnosť:
Iné dosiahnuté úspechy: