Profesijný životopis – Mgr. Jana Horkovičová

Domov / Profesijný životopis – Mgr. Jana Horkovičová

Meno a priezvisko: Mgr. Jana Horkovičová
Oddelenie: centrálnej sterilizácie
Pracovná činnosť: vedúca sestra

Stredoškolské vzdelanie:
1981 – 1985 Stredná zdravotnícka škola Banská Bystrica
odbor: zdravotná sestra
Vysokoškolské vzdelanie:
2008 – 2013 SZU Bratislava so sídlom v Banskej Bystrici
Fakulta zdravotníctva: odbor ošetrovateľstvo
stupeň vysokoškolského štúdia: magisterský
Ďalšie vzdelanie:
2000 – 2002 Stredná zdravotnícka škola Banská Bystrica
odbor: diplomovaná sestra
2005 – 2006 Slovenská zdravotnícka univerzita Bratislava
špecializácia v špecializačnom odbore:
Intenzívna ošetrovateľská starostlivosť o dospelých

Pracovné skúsenosti na iných pracovných pozíciách v rámci FNsP FDR BB:
Od roku 1985 – 2011 sestra pri lôžku – chirurgická klinika
Od októbra 2011 – vedúca sestra – oddelenie centrálnej sterilizácie

Členstvo v odborných spoločnostiach:
od 2004 – SKSaPA