Profesijný životopis – Mgr. Iveta Knoppová

Domov / Profesijný životopis – Mgr. Iveta Knoppová

Meno a priezvisko: Mgr. Iveta Knoppová
Oddelenie: Oddelenie cievnej chirurgie
Pracovná činnosť: Vedúca sestra

Stredoškolské vzdelanie:
SZŠ Lučenec uk.1984 – detská sestra
Vysokoškolské vzdelanie:
SZU v Banskej Bystrici uk. 2009 –Mgr.
Ďalšie vzdelanie:
SZŠ Banská Bystrica- Dipl. sestra uk. 2005, Š š v intenz. chirurg. odboroch v SZU
Bratislava , uk.2004, Š š Manažment a financovanie v zdravotníctve – LF SZU, katedra manažmentu
v Bratislave, uk. 2011.

Pracovné skúsenosti mimo FNsP FDR BB:

Dom Božieho Milosrdenstva- Hospic Banská Bystrica,
Dom sociálnych služieb DBM BB
SZU BB – mentorka

Pracovné skúsenosti na iných pracovných pozíciách v rámci FNsP FDR BB:
– infekčné oddelenie 9r. pozícia sestra
– CHK SZU JIS 15 r. sestra
– OCCH od 2009 doteraz ved. sestra

Členstvo v odborných spoločnostiach: SLS