Profesijný životopis – Mgr. Helena Jacková

Domov / Profesijný životopis – Mgr. Helena Jacková

Meno a priezvisko: Mgr. Helena Jacková
Oddelenie: II IK SZU
Pracovná činnosť: Vedúca sestra

Stredoškolské vzdelanie:
1976 – 1980 Stredná zdravotnícka škola, Žilina
odbor – zdravotná sestra
Vysokoškolské vzdelanie:
2007 – 2010 Fakulta zdravotníctva SZU v Bratislave, so sídlom v Banskej Bystrici
odbor – ošetrovateľstvo – udelený titul bakalár
2010 – 2012 Fakulta zdravotníctva SZU v Bratislave, so sídlom v Banskej Bystrici
odbor – ošetrovateľstvo – udelený titul magister
Ďalšie vzdelanie:
1997 – 1999 Stredná zdravotnícka škola, Banská Bystrica
odbor – diplomovaná všeobecná sestra
2000 – 2001 Slovenská postgraduálna akadémia medicíny,
Bratislava – špecializačné štúdium
2002 Slovenská postgraduálna akadémia medicíny,
Bratislava – kvalifikačný kurz v manažmente v zdravotníctve

Pracovné skúsenosti mimo FNsP FDR BB:
Pracovné skúsenosti na iných pracovných pozíciách v rámci FNsP FDR BB:
1980 Interné oddelenie ženy ako sestra pri lôžku v trojzmennej prevádzke
1984 Interné oddelenie muži ako sestra pri lôžku v trojzmennej prevádzke
1992 Interná JIS ako sestra pri lôžku v trojzmennej prevádzke
1998 Interné oddelenie ženy ako staničná sestra
2000 II IK SZU ako vedúca sestra

Členstvo v odborných spoločnostiach:
SLS- SSS a PA
SKS a PA
Publikačná činnosť:
Iné dosiahnuté úspechy: