Profesijný životopis – Mgr. Erika Dudková

Domov / Profesijný životopis – Mgr. Erika Dudková

Meno a priezvisko: Erika Dudková, Mgr
Oddelenie: OMICHE
Pracovná činnosť: Vedúca sestra

Stredoškolské vzdelanie: SZU

Vysokoškolské vzdelanie:
SZU-BB-Mgr

Ďalšie vzdelanie:
VOV,PŠŠ