Profesijný životopis – Mgr. Daša Lepiešová

Domov / Profesijný životopis – Mgr. Daša Lepiešová

Meno a priezvisko: Daša Lepiešová, Mgr.
Oddelenie: Infektológie
Pracovná činnosť: Vedúca sestra

Stredoškolské vzdelanie:
Stredná zdravotnícka škola-odbor zdravotná sestra J.G.Tajovského,Banská Bystrica.Štúdium ukončené 1986.

Vysokoškolské vzdelanie:

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Fakulta zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici
Odbor Ošetrovateľstvo- štúdium ukončené 2009.

Ďalšie vzdelanie:
Diplomovaná všeobecná sestra na SZŠ v Banskej Bystrici -ukončené 1998
Základný kurz v urgentnej medicíne pre SZP- ukončené 1999.
Špecializácia v odbore zdravotná sestra -intenzívna starostlivosť v interných odboroch-2001.
Vzdelávanie užívateľov systému DRG- certifikát školenia kóderov ukončeného záverečnou skúškou-8.11.2013.
Vzdelávanie sestier- Medzinárodný kongres Nursetri v Prahe -zaoberajúci sa starostlivosťou o pacientov s infekciou HIV/AIDS a pacientov s vírusovou hepatitídou -5.12.2015

Pracovné skúsenosti mimo FNsP FDR BB:
Pracovné skúsenosti na iných pracovných pozíciách v rámci FNsP FDR BB:
Od 1.6.2017 – vedúca sestra oddelenia infektológie
Od 1.12.2016 – zastupujúca vedúca sestra odd.infektológie
Od 1.9.1996 – 1.12.2017 –staničná sestra oddelenia infektológie
Od 1.8.1986 – 2006 – KÚNZ Banská Bystrica- Neurologické oddelenie – sestra pri lôžku v trojzmennej prevádzke
– Infekčné oddelenie-septická stanica-sestra pri lôžku v trojzmennej prevádzke.

Členstvo v odborných spoločnostiach:
Členka Slovenskej komory sestier a porodných asistentiek
Členka Slovenskej lekárskej spoločnosti sestier pracujúcich na infekčných oddeleniach.