Profesijný životopis – Mgr. Blanka Vaculčiaková

Domov / Profesijný životopis – Mgr. Blanka Vaculčiaková

Meno a priezvisko: Mgr. Blanka Vaculčiaková
Oddelenie: II. Interná klinika SZU – ODCH
Pracovná činnosť: Vedúca sestra

Stredoškolské vzdelanie:
Stredná zdravotnícka škola Lučenec
Vysokoškolské vzdelanie:
Katolícka univerzita v Ružomberku – Fakulta zdravotníctva
Ďalšie vzdelanie:
Vyššie odborné vzdelanie – SZŠ Banská Bystrica
Špecializačné štúdium v odboroch vnútorného lekárstva – Fakulta ošetrovateľstva a zdrav. Štúdií – Bratislava

Pracovné skúsenosti mimo FNsP FDR BB:

NsP Hnúšťa – interné oddelenie – sestra pri lôžku
Ambulancia praktického lekára pre dospelých – Banská Bystrica

Pracovné skúsenosti na iných pracovných pozíciách v rámci FNsP FDR BB:

– sestra pri lôžku v trojzmennej prevádzke
– dokumentačná sestra
– staničná sestra
– anesteziologická sestra

Členstvo v odborných spoločnostiach:
Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek

Iné dosiahnuté úspechy:
Certifikát kóderov systému DRG
Základný kurz v pedagogike a psychológii diaťaťa
Základný kurz v urgentnej medicíne pre SZP