Profesijný životopis – Mgr. Anna Čellárová

Domov / Profesijný životopis – Mgr. Anna Čellárová

Meno a priezvisko: Mgr. Anna Čellárová
Oddelenie: Oddelenie infektológie
Pracovná činnosť: Vedúca sestra

Stredoškolské vzdelanie:
Ukončené stredoškolské vzdelanie v roku 1974 na Zdravotníckej škole v Košiciach
Vysokoškolské vzdelanie:
Ukončené v roku 2012 na Zdravotníckej univerzite v Banskej Bystrici
Ďalšie vzdelanie:
Špecializačné štúdium v pediatrii v primárnej starostlivosti
Špecializačné štúdium v ošetrovateľstve v interných odboroch
VOV v internom ošetrovateľstve

Pracovné skúsenosti mimo FNsP FDR BB:
Od roku 1974 do roku 1978 FNsP Košice Interné oddelenie sestra pri lôžku
Od roku 1978 do roku 1996 Poliklinika Banská Bystrica striedavo do roku 1980ambulancia pre deti
s návštevnou službou, sestra v jasliach a ambulantná sestra pre dospelých
Pracovné skúsenosti na iných pracovných pozíciách v rámci FNsP FDR BB:

Členstvo v odborných spoločnostiach:
Slovenská lekárska spoločnosť – úsek infektológie, interné