Profesijný životopis – Mgr. Alžbeta Motzová

Domov / Profesijný životopis – Mgr. Alžbeta Motzová

 

Meno a priezvisko: Mgr. Alžbeta Motzová
Oddelenie: Oddelenie centrálnych operačných sál
Pracovná činnosť: Vedúca sestra

Stredoškolské vzdelanie: 

1990 –
SZŠ    Zvolen

Vysokoškolské vzdelanie:

2012 –
SZU FZ  v odbore ošetrovateľstvo

Ďalšie vzdelanie:

2005 –
Špecializačné štúdium  inštrumentovanie
v operačnej sále

Pracovné skúsenosti mimo FNsP FDR BB:

1990-2005  Chirurgické oddelenie NsP Zvolen /v rámci
oddelenia 1990-1995 JIS, 1995-2002 traumatologická amb., 2002-2005 operačné
sály/

2012
DFNsP BB operačné sály – operačná sestra špecialistka

Pracovné skúsenosti na iných pracovných pozíciách v rámci FNsP FDR BB:

Od
1.7.2005 FNsP F. D. Roosevelta operačná sestra špecialistka

2013-  vedúca sestra OCOS