Profesijný životopis – Mária Turčanová Mgr.

Domov / Profesijný životopis – Mária Turčanová Mgr.
Profesijný životopis – Mária Turčanová Mgr.
Meno a priezvisko: Mária Turčanová Mgr.
Oddelenie: Odd.zákrokových sál a robotickej chirurgie Pracovná činnosť: Vedúca sestra

Stredoškolské vzdelanie: Stredná zdravotnícka škola, Banská Bystrica 09/1984-06/1988

Vysokoškolské vzdelanie: Fakulta zdravotníctva SZU Banská Bystrica odbor Ošetrovateľstvo

09/2006-05/2011

Ďalšie vzdelanie: Vyššie odborné vzdelanie, diplomovaná operačná sestra, Banská Bystrica

09/1996-06/1998

Pracovné skúsenosti mimo FNsP FDR BB:

Pracovné skúsenosti na iných pracovných pozíciách v rámci FNsP FDR BB: 1988- 2001 operačná sestra, Oddelenie centrálnych operačných sál, 2001-2011 staničná sestra , Oddelenie centrálnych operačných sál

Členstvo v odborných spoločnostiach: Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek

Publikačná činnosť: 2012 ,,Sestra“ Roboticky asistovaná chirurgia

Iné dosiahnuté úspechy: 2011 certifikát pre roboticky asistovanú chirurgiu robotického systému da Vinci S HD