Profesijný životopis – Ľudmila Marová

Domov / Profesijný životopis – Ľudmila Marová

Meno a priezvisko: Ľudmila Marová
Oddelenie: II. Neurologická klinika SZU
Pracovná činnosť: Vedúca sestra

Stredoškolské vzdelanie: SZŠ Žilina
Ďalšie vzdelanie: Pedagogické minimum
Špecializácia ošetrovanie dospelých chorých v internom lekárstve.
Špecializácia organizácia práce v zdravotníctve.

Pracovné skúsenosti mimo FNsP FDR BB:
Pedagogická činnosť na SZŠ Banská Bystrica

Pracovné skúsenosti na iných pracovných pozíciách v rámci FNsP FDR BB:
Členstvo v odborných spoločnostiach:

Publikačná činnosť:
Prehľadová práca : Žena a Epilepsia v časopise SLS.
Článok v časopise Sestra: NCP mozgové.