Profesijný životopis – Krišteková Ingrid

Domov / Profesijný životopis – Krišteková Ingrid

Meno a priezvisko: Krišteková Ingrid
Oddelenie: OUCHT
Pracovná činnosť: vedúca sestra

Stredoškolské vzdelanie:

SZŠ v Banskej Bystrici, odbor zdravotná sestra

 

Vysokoškolské vzdelanie:

Trnavská univerzita, fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, odbor ošetrovateľstvo

 

Ďalšie vzdelanie:

SZU Bratislava, Špecializačné štúdium ošetrovateľská starstlivosť v odboroch chirurgie

SZU Bratislava, Špecializačné štúdium zdravotnícky manažment a financovanie

 

Pracovné skúsenosti mimo FNsP FDR BB:

 

Pracovné skúsenosti na iných pracovných pozíciách v rámci FNsP FDR BB:

Onkologická klinika: sestra v trojzmennej prevádzke, sestra na ambulancii, staničná sestra

Ortopedické oddelenie: sestra v dvojzmennej prevádzke

Námestníčka pre ošetrovateľstvo: poverená zastupovaním

 

Členstvo v odborných spoločnostiach:

SK SaPA

SLS – SSSaPA, sekcia  ošetrovateľského manažmentu

 

Publikačná činnosť:

 

 

 

 

 

 

 

 

Iné dosiahnuté úspechy:

 

Prednášková činnosť v rámci nášho zdravotníckeho zariadenia, vlastného oddelenia, a výučby na SZU.