Profesijný životopis – Jarmila Petrovičová

Domov / Profesijný životopis – Jarmila Petrovičová

Meno a priezvisko: Jarmila Petrovičová
Oddelenie: OFBLR
Pracovná činnosť: Vedúca fyzioterapeutka

Stredoškolské vzdelanie: 1985 –SZŠ  B. Bystrica odbor zdravotná sestra

1992 – SZŠ B. Bystrica odbor RP ( rehabilitačný pracovník)

1999 – SZŠ B. Bystrica VOV odbor diplomovaný fyzioterapeut

Vysokoškolské vzdelanie:   2007 – SZU B. Bystrica externé bakalárske štúdium odbor fyzioterapia

                                             2010-  SZU  B. Bystrica externé magisterské štúdium odbor fyzioterapia

                                          2013 –  Prešovská univerzita v Prešove rigorózna skúška PhDr.

Ďalšie vzdelanie:

2004 – Certifikát mobilizačné techniky

2010 – Certifikát liečba VAS a niektorých druhov funkčnej ženskej sterility metódou Ludmily

Mojžišovej.

2012 –  Certifikát – Dynamická Neuromuskulárna Stabilizácia A

2013 –  SZU Bratislava – špecializačné štúdium v odbore  fyzioterapia

Pracovné skúsenosti mimo FNsP FDR BB: od 2011 do dnes lektorka odbornej praxe SZU B. Bystrica odbor fyzioterapia

Pracovné skúsenosti na iných pracovných pozíciách v rámci FNsP FDR BB:

1985- 1987 – ZS na dialyzačnom oddelení

1988- 2011 fyzioterapeutka OFBLR

Členstvo v odborných spoločnostiach: komora fyzioterapeutov od 2005