Profesijný životopis – Jana Maličká

Domov / Profesijný životopis – Jana Maličká

Meno a priezvisko: Jana Maličká
Oddelenie: OPaF
Pracovná činnosť: vedúca sestra


Stredoškolské vzdelanie: 1986 – 1991 ukončená SZŠ v Banskej Bystrici – odbor detská sestra

Vysokoškolské vzdelanie: 2007 – 2010 – ukončená VŠ 1.st. v odbore ošetrovateľstvo
SZU – FZ Banská Bystrica
2015 – 2017 – ukončená VŠ 2.st. v odbore ošetrovateľstvo
SZU – FZ Banská Bystrica

Ďalšie vzdelanie: 2005 – ukončené špecializačné štúdium v odboroch vnútorného lekárstva –
SZU Bratislava

Pracovné skúsenosti mimo FNsP FDR BB: NsP Brezno – detské oddelenie, interné oddelenie

Pracovné skúsenosti na iných pracovných pozíciách v rámci FNsP FDR BB:
Na oddelení OPaF – staničná sestra

Študijné pobyty:

Členstvo v odborných spoločnostiach:

Iné úspechy:

Publikačná činnosť: