Profesijný životopis – Ing. Miriam Lapuníková, MBA

Domov / Profesijný životopis – Ing. Miriam Lapuníková, MBA

Meno a priezvisko: Ing. Miriam Lapuníková, MBA
Oddelenie: RaSA
Pracovná činnosť: generálna riaditeľka
Stredoškolské vzdelanie: Obchodná akadémia

Vysokoškolské vzdelanie:
Univerzita Mateja Bela – Ekonomická fakulta – odbor verejná ekonomika a správa
Ďalšie vzdelanie:
Sales Manager Akademie – MBA

Pracovné skúsenosti na iných pracovných pozíciách v rámci FNsP FDR BB:
– samostatný odborný referent – hlavný učtovník FNsP FDR BB
– vedúca oddelenia ekonomiky a rozpočtu
– ekonomicko-prevádzková námestníčka

Členstvo v odborných spoločnostiach: nie
Publikačná činnosť: –