Profesijný životopis – Gabriela Majeríková

Domov / Profesijný životopis – Gabriela Majeríková

Meno a priezvisko: Gabriela Majeríková
Oddelenie:  OFBLR
Pracovná činnosť: primárka

Stredoškolské vzdelanie:  gymnázium Trnava

Vysokoškolské vzdelanie: LF UK Martin

Ďalšie vzdelanie: atestácia v internej medicíne, atestácia z FBLR

Pracovné skúsenosti mimo FNsP FDR BB:  FRO Novamed, týždenný pobyt na klinike rehabilitácie Malvazinky , týždenný študijný pobyt na úrazovej klinike – rehabilitačnej časti Tubingen.

3 týždňová stáž  v Číne – oddelenia tradičnej čínskej medicíny

Pracovné skúsenosti na iných pracovných pozíciách v rámci FNsP FDR BB: sekundárny lekár interného oddelenia, samostatne pracujúci lekár FBLR,

Členstvo v odborných spoločnostiach:   SLS,SLK, členka výboru SS FBLR, členka výboru sekcie SLK

Publikačná činnosť:

Iné dosiahnuté úspechy: medzinárodný certifikát Spiraldynamik Basic, manažment liečby lymfedémov,