Profesijný životopis – Doc. MUDr. Ľubomír Marko, Ph.D.

Domov / Profesijný životopis – Doc. MUDr. Ľubomír Marko, Ph.D.

Meno a priezvisko: Doc. MUDr. Ľubomír Marko, Ph.D.
Oddelenie: Oddelenie miniinvazívnej chirurgie a endoskopie
Pracovná činnosť: primár oddelenia

Stredoškolské vzdelanie:
gymnázium Zvolen
Vysokoškolské vzdelanie:
LF UK Martin
Ďalšie vzdelanie:
I. a II. atestácia z chirurgie
atestácia z gastroenterochirurgie
PhD. titul z chirurgie
docentúra z chirurgie
certifikovaná činnosť v endoskopii – diagnostická a terapeutická
ezofagogastroduodenoskopia
diagnostická a terapeutická kolonoskopia

Pracovné skúsenosti mimo FNsP FDR BB:

opakované dlhodobejšie školenia v Hamburgu, Viedni, Bostone, Singapure, Prahe
Pracovné skúsenosti na iných pracovných pozíciách v rámci FNsP FDR BB: traumatológia – rok
Členstvo v odborných spoločnostiach:
Slovenská lekárska spoločnosť
Slovenská chirurgická spoločnosť – člen výboru SCHS
Sekcia endoskopickej chirurgie – predseda výboru SECH pri SCHS
Slovenská gastroenterologická spoločnosť
EAES – european association for endoscopic surgey

Publikačná činnosť:

vydávam a distribuujem časopis na česko-slovenskej úrovni – registrovaný na MK – 19 rokov
Vydal som ako autor a spoluautor 9 knižných momografií
Cca 80 článkov
Cca 200 prednášok