Profesijný životopis – doc. MUDr. Igor Martuliak, PhD.,

Domov / Profesijný životopis – doc. MUDr. Igor Martuliak, PhD.,

Meno a priezvisko: doc. MUDr. Igor Martuliak,PhD.
Oddelenie: Algeziologická klinika SZU
Pracovná činnosť: prednosta kliniky

Stredoškolské vzdelanie:
Gymnázium Tajovského ul. Banská Bystrica, 1983

Vysokoškolské vzdelanie:
1989 – doktor všeobecnej medicíny, Lekárska fakulta UK, Martin

Ďalšie vzdelanie:
1992 – I. kvalifikačná atestácia z Anestéziológie a intenzívnej medicíny
1997 – II. kvalifikačná atestácia z Anestéziológie a intenzívnej medicíny
2003 – III. špecializačná atestácia z Algeziológie
31.3.2004 – obhájená vedecká hodnosť PhD – JLF UK Martin
7.6.2011 – habilitácia na docenta chirurgie – LF SZU Bratislava

Pracovné skúsenosti mimo FNsP FDR BB:
– máj 1994 – Centrum léčby bolesti, FNsP Bulovka, Praha
– september 1995 – Kurz intenzívnej starostlivosti v pediatrii a liečbe bolesti, Banská Bystrica – pod patronátom John Hoppkins Hosp., Baltimore, USA
– apríl 1996 – Novinky v anesteziológii, intenzívnej medicíne a liečbe bolesti, Salzburg, pod patronátom Cornell univ. New York.
– september 1998 – Kurz invazívnych techník v liečbe bolesti – Cadaver workshop, Budapešť, Maďarsko
– apríl 2002 – Neuromodulačné techniky. Neurochirurgická klinika, Univerzitná nemocnica, Hannover, Nemecko
– máj 2005 – Invazívne techniky v liečbe bolesti, Centrum pro léčbu bolesti, ARO, FNsP Plzeň
– október 2006 – Invazívne techniky v liečbe bolesti – Cadaver workshop, České Budějovice
– september 2007 – PanEuropean Pain Specialists, Glasgow, Škótsko
– máj 2008 – Implantácie spinálnych stimulátorov, Centrum pro léčbu bolesti, FNsP Na Homolce, Praha
– január 2011 – 1st UK Peripheral Neuromodulation Masterclass, St. Thomas Hosp., London, UK
– marec 2011 – Ultrasound in Regional anaesthesia and Pain management, 1st International symposium, Lúčivná, SK
– marec 2013 – Ultrasound in Regional anaesthesia and Pain management, 2nd International symposium, Štrbské pleso
– január 2014 – SCS and Interventional Techniques in Pain management – Cadaver Workshop, Bratislava
– marec 2014 – Ultrasound in Regional anaesthesia and Pain management, 3rd International symposium, Štrbské pleso
– jún 2014 – Invazívne techniky v liečbe bolesti – pokročilý kurz, Bardejov

Pracovné skúsenosti na iných pracovných pozíciách v rámci FNsP FDR BB:
2006 – 2009 Námestník riaditeľa pre vzdelávanie, stravovanie a liečebnú výživu
Členstvo v odborných spoločnostiach:
Slovenská lekárska spoločnosť
Slovenská lekárska komora
Slovenská spoločnosť pre štúdium a liečbu bolesti
Medzinárodná spoločnosť pre štúdium bolesti (IASP)
Európska federácia algeziologických společnosti (EFIC)
Word Institute of Pain (WIP)

Publikačná činnosť:
Prezentoval 29 odborných prezentácii v zahraničí, vyše 160 prednášok na domácich
celoslovenských kongresoch a niekoľko stoviek na ďalších vzdelávacích akciách.
Odpublikoval 175 odborných článkov doma a v zahraničí, je autorom a spoluautorom
viacerých učebníc, učebných textov a kníh.

Iné dosiahnuté úspechy:
– od 1998 krajský odborník MZ SR v odbore algeziológia
– od 2008 člen redakčnej rady časopisu Paliatívna medicína a liečba bolesti, SOLEN