Profesijný životopis – Darina Benčová

Domov / Profesijný životopis – Darina Benčová

Meno a priezvisko: Darina Benčová
Oddelenie: ORL
Pracovná činnosť: vedúca sestra

Stredoškolské vzdelanie:
SZŠ Banská Bystrica, odbor detská sestra, 1978

Vysokoškolské vzdelanie:
II. stupeň VŠ v študijnom odbore ošetrovateľstvo, KU Ružomberok, Fakulta ošetrovateľstva, 2008

Ďalšie vzdelanie:
VOV, SZŠ Banská Bystrica, 1996
Špecializačné štúdium v odbore chirurgia,SZU,FZ Bratislava, 2003
Špecializačné štúdium v špecializačnom odbore zdravotnícky manažment a financovanie, SZU LF, Bratislava

Pracovné skúsenosti mimo FNsP FDR BB: DO Ľubietová

Pracovné skúsenosti na iných pracovných pozíciách v rámci FNsP FDR BB:
sestra v trojzmennej prevádzke ORL oddelenie, infekčné oddelenie staničná sestra infekčné oddelenie, ORL oddelenie

Členstvo v odborných spoločnostiach:

SKSaPa – sekcia ORL sestier

Iné dosiahnuté úspechy: interný audítor pre oblasť kvality