Profesijný životopis – Bc. Miroslava Števulová

Domov / Profesijný životopis – Bc. Miroslava Števulová

Meno a priezvisko: Miroslava Števulová ,Bc.
Oddelenie: II. Očná klinika SZU Pracovná činnosť: vedúca sestra

Stredoškolské vzdelanie:
SZŠ: 1985 – 1989, odbor detská sestra

Vysokoškolské vzdelanie:
KU FZ v Ružomberku, detašované pracovisko v Poprade: 2003 – 2006
Študijný odbor Ošetrovateľstvo I.st.
SZU v Bratislave, FZ so sídlom v Banskej Bystrici: 2013 – 2015
Študijný odbor Ošetrovateľstvo II.st.

Ďalšie vzdelanie:
Špecializácia – Ošetrovateľská starostlivosť v odboroch chirurgie: 2007 – 2008
Špecializácia – Manažment v ošetrovateľstve: 2009 – 2010

Pracovné skúsenosti mimo FNsP FDR BB: –

Pracovné skúsenosti na iných pracovných pozíciách v rámci FNsP FDR BB:
II. Očná klinika SZU: sestra pri lôžku 1989 – 2008
II. Očná klinika SZU: staničná sestra 2008 – 2012
II. Očná klinika SZU: vedúca sestra od 2013

Členstvo v odborných spoločnostiach:
Slovenská oftalmologická spoločnosť

Publikačná činnosť: –
Iné dosiahnuté úspechy: –