Profesijný životopis – Bc. Mariana Schwarzová

Domov / Profesijný životopis – Bc. Mariana Schwarzová

Meno a priezvisko: Mariana Schwarzová ,Bc.
Oddelenie: Urologická klinika SZU
Pracovná činnosť: vedúca sestra

Stredoškolské vzdelanie:
SZŠ Topoľčany
Vysokoškolské vzdelanie:
2003 – KU Fakulta zdravotníctva , odbor ošetrovateľstvo I. st.
Ďalšie vzdelanie:
2010 – SZU Bratislava – Špecializácia v chirurgických oboroch
2007 – SZU Bratislava – Cerfitikát z endoskopických vyšetrovacích metód

Pracovné skúsenosti mimo FNsP FDR BB:
1989 – 1990 – NsP Ružinov – interné oddelenie
Pracovné skúsenosti na iných pracovných pozíciách v rámci FNsP FDR BB:
1990 – 2007 –sestra pri lôžku v trojzmennej prevádzke Urol.kliniky
2007-2008 – staničná sestra Urol.kliniky SZU

Členstvo v odborných spoločnostiach: ZV