Profesijný životopis – Anna Kalická dipl. s.

Domov / Profesijný životopis – Anna Kalická dipl. s.

Meno a priezvisko: Anna Kalická
Oddelenie: Psychiatria
Pracovná činnosť: Vedúca sestra

Stredoškolské vzdelanie:
SZŠ Banská Bystrica
Vysokoškolské vzdelanie:
Ďalšie vzdelanie:
PŠŠ – psychiatrická sestra – SZU Bratislava
VOV – Diplomovaná psychiatrická sestra – B.B.
Doplnkový kurz organizácie a riadenia zdravotníctva – SZU Bratislava
HMS – kurz – úvod do zdravotníckeho manažmentu – B.B.
Twinning light projekt – zlepšenie organizácie pracov. času v zdravotn.sektore

Pracovné skúsenosti mimo FNsP FDR BB:
MŠ + DJ –detská sestra – B.B.