Oddelenie: OZSaRCH

Pracovná činnosť: vedúca sestra

Stredoškolské vzdelanie: 1993-1997 SZŠ, Zvolen
Odbor- všeobecná sestra

Vysokoškolské vzdelanie:
2004-2009 SZU- Fakulta zdravotníctva, Banská Bystrica
Odbor- ošetrovateľstvo

Ďalšie vzdelanie:
2015 Rigorózna skúška SZU- Fakulta zdravotníctva, Banská Bystrica
Odbor- ošetrovateľstvo

2005-2006 SZU , FOaZOŠ , Bratislava
PŠŠ- Inštrumentovanie v operačnej sále

Pracovné skúsenosti mimo FNsP FDR BB:


Pracovné skúsenosti na iných pracovných pozíciách v rámci FNsP FDR BB:
1997-2011 OCOS – operačná sestra
2011- 2017 OZSaRCH- operačná sestra
2017- 2019 OZSaRCH – staničná sestra

Študijné pobyty:


Členstvo v odborných spoločnostiach:
SKSaPA
Sekcia sestier pracujúcich na operačných sálach

Iné úspechy:

Publikačná činnosť:
– časopis Sestra
– kapitola v knihe Inštrumentovanie Kudlejová a kol.,

Prednášková činnost:
– SZU Fakulta Zdravotníctva
– Odborné konferencie