Profesijný životopis – MUDr.Ladislav Jančo, FEBO

Domov / Profesijný životopis – MUDr.Ladislav Jančo, FEBO

Meno a priezvisko: MUDr.Ladislav Jančo, FEBO
Oddelenie: II. Očná klinika SZU
Pracovná činnosť: lekár, prednosta od 8/2017

Stredoškolské vzdelanie:
1989-1993 Gymnázium Považská Bystrica, ukončené maturitnou skúškou

Vysokoškolské vzdelanie:
September 1994 – Máj 2000 Lekárska fakulta UK Bratislava, Všeobecné lekárstvo
1993-1994 Prírodovedecká fakulta UK

Ďalšie vzdelanie:
od septembra 2017 štúdium MPH, SZU Bratislava
od septembra 2011 Externá forma doktorandské štúdia na LFUK Bratislava
6.5.2011 Európska atestácia s Oftalmológie – Paríž – European Board Ophtalmology,
titul FEBO (Fellowship European Board of Ophtalmology)
29.4.2011 Špecializačná skúška v odbore Oftalmológia, LF SZU Bratislava
Máj 2003 Atestácia 1.stupňa z Oftalmológie, SZU Bratislava

Pracovné skúsenosti mimo FNsP FDR BB:
1997 – 2000 Beaufour Ipsen int. , Medicínsky reprezentant
od septembra 2000 do júna 2002 očné oddelenie NsP Zvolen, sekundárny lekár
od júna 2003 do júla 2017 lekár RLP Zvolen, Banská Bystrica, ZZS Bratislava

Pracovné skúsenosti na iných pracovných pozíciách v rámci FNsP FDR BB:
lekár poverený vedením OTB (očná tkanivová banka, odborný garant), od r .2017
od mája 2012 do júla 2017 zástupca prednostu II.Očnej Kliniky SZU
od júla 2009 ordinár pre vitreoretinálnu chirurgiu
od júna 2004 do novembra 2005 lekár poverený vedením lôžkovej
časti oddelenia II.Očnej kliniky
od mája 2003 doteraz úsek pre vitreoretinálnu chirurgiu
od júla 2002 doteraz – samostatne pracujúci lekár II.Očná klinika SZU

Študijné pobyty:
Október – November 2007 SOE grant- Školenie vo vitreoretinálnej chirurgii v Moorfields Eye Hospital Londýn , Veľká Británia
Apríl 2010 Aktívna účasť na Salzburgských seminároch v Oftalmológii, Rakúsko
november 2011 Školiace miesto – Zápalové ochorenia oka, Vyšné Hágy
október 2017 preceptorship Moorfields Eye Hospital Londýn , Veľká Británia

Členstvo v odborných spoločnostiach:
od 2003 člen Slovenskej Oftalmologickej Spoločnosti
od 2003 člen Slovenskej Lekárskej Spoločnosti
od 2003 člen Slovenskej Lekárskej Komory
od 2008 člen European Vitreoretinal Society
od 2017 člen Euretina society

Publikačná činnosť:

ADM
Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
1. Česká a Slovenská oftalmológia 1/2012:
Súhrnný referát: Plyny vo vitreoretinálnej chirurgii
Autori: Jančo L., Vida R., Bartoš M., Villémová K., Izák M. ISSN 1211-9059
Jančo L., Vida R., Bartoš M., Villémová K., Izák M. Gases in vitreoretinal surgery [Plyny vo vitreoretinálnej chirurgii] Čes. a slov. Oftal., 68, 2012, No. 1, p. 3-10.
2. Česká a Slovenská oftalmológia 3/2013:
Chirurgická liečba idiopatickej diery makuly – naše skúsenosti
Autori: Jančo L., Vida R., Bartoš M., Villémová K.,
ISSN 1211-9059
Jančo L., Vida R., Bartoš M., Villémová K. Chirurgická liečba idiopatickej diery makuly – naše skúsenosti. Čes. a slov. Oftal., 69, 2013, No. 3, p. 102-105
3. Česká a Slovenská oftalmológia 5/2014:
Tamponáda sietnice silikónovým olejom – dlhodobé výsledky
Autori: Jančo L., Tkáčová Villemová K., Ondrejková M., Vida R., Bartoš M., Mesárošová M.
ISSN 1211-9059
Jančo L., Tkáčová Villemová K., Ondrejková M., Vida R., Bartoš M., Mesárošová M. Tamponáda sietnice silikónovým olejom – dlhodobé výsledky. Čes. a slov. Oftal., 70, 2014, No. 5, p. 178-182
4. Janco et al., Results of Artificial Iris and Intraocular Lens Implantation in Case of Total Traumatic Aniridia and Aphakia, J Clin Exp Ophthalmol 2016, 7:4
DOI: 10.4172/2155-9570.1000583

AFH
Abstrakty príspevkov z domácich vedeckých konferencií
1. Názov prednášky: Pars plana vitrektómia pri idiopatickej diere makuly
XVI. Výročný kongres SOS, Trenčín, 21.-23. október 2010
Autori: Jančo L., Vida R., Villemová K.
Uverejnené v zborníku abstraktov: ISBN 978-80-970501-4-6
2. Názov prednášky: 20- ročné skúsenosti s implantáciou afakickej „IRIS CLAW“ umelej vnútroočnej šošovky
VI.Bilaterálne Slovensko-České Oftalmologické sympózium, 17. – 18. jún 2011, Nitra
Autori: Jančo L., Izák M.G.J., Molnárová M., Vida R., Bartoš M., Možuchová K., Villemová K., Gajdošová M.
Uverejnené v zborníku abstraktov: ISBN 978-80-970740-0-5
3. Názov prednášky: Plyny vo vitreoretinálnej chirurgii
VI.Bilaterálne Slovensko-České Oftalmologické sympózium, 17. – 18. jún 2011, Nitra
Autori: Jančo L., Izák M.G.J., Vida R., Bartoš M.
Uverejnené v zborníku abstraktov: ISBN 978-80-970740-0-5
4. Názov prednášky: Naše prvé skúsenosti s 23 Gauge pars plana vitrektómiou 7. – 8.10.2011 XVII. Výročný kongres SOS Bojnice
Autori: Jančo L., Vida R., Bartoš M., Izák M., Molnárová M.
Uverejnené v zborníku abstraktov: ISBN:978-80-970815-0-8
5. Názov prednášky: Dočasná keratoprotéza v chirurgii zadného segmentu oka 18.-19.5.2012 Vedecké pracovné dni SOS a sekcie amb. Oftalmologov, Košice Autori: Jančo L., Vida R., Bartoš M.
Uverejnené v zborníku abstraktov: ISBN: 978-80-970999-2-3
6. Názov prednášky: Chirurgická liečba diabetickej retinopatie v súčastnosti 18.-19.5.2012 Vedecké pracovné dni SOS a sekcie amb. Oftalmologov, Košice Autori: Vida R., Jančo L., Bartoš M.
Uverejnené v zborníku abstraktov: ISBN: 978-80-970999-2-3
7. Názov prednášky: Chirurgická liečba idiopatickej diery makuly
19. -20.10.2012 XVIII. Výročný kongres SOS Martin
Autori: Jančo L., Villemová K., Vida R., Bartoš M.
Uverejnené v zborníku abstraktov: ISBN:978-80-970825-1-2

8. Názov prednášky: Naše prvé skúsenosti s implantáciou arteficiálnej dúhovky
17. -18.5.2013 VII. Bilaterálne česko-slovenské oftalmologické sympózium
Luhačovice
Autori: Jančo L., Ondrejková M., Bartoš M., Vida R., Villemová K., Izák M.
Uverejnené v zborníku abstraktov: ISBN 978-80-87735-04-6
9. Názov prednášky: Tamponáda sietnice silikónovým olejom – dlhodobé výsledky
24. – 26.10.2013 XIX. Výročný kongres Slovenskej Oftalmologickej spoločnosti
Žilina
Autori: Jančo L., Ondrejková M., Bartoš M., Mesárošová M., Vida R.
Uverejnené v zborníku abstraktov: ISBN 978-80-970999-7-8
10. Názov prednášky: Naše skúsenosti s riešením regmatogénneho odlúpenia sietnice pars plana vitrektómiou
15. Vejdovského Olomoucký den, 22.3.2014, Olomouc
Autori: Jančo L., Ondrejková M., Vida R., Bartoš M., Mesárošová M., Tkáčová Villemová K.
Uverejnené v zborníku abstraktov: ISBN 978-80-244-4028-6
11. Názov prednášky: Naše skúsenosti s riešením regmatogénneho odlúpenia sietnice pars plana vitrektómiou
10. -12.4.2014 Vedecké pracovné dni SOS, Trnava
Autori: Jančo L., Ondrejková M., Vida R., Bartoš M., Mesárošová M., Tkáčová Villemová K.
Uverejnené v zborníku abstraktov: ISBN 978-80-970740-2-9
12. Názov prednášky: Kombinovaná operácia odlúpenia sietnice – kazuistika
24. – 25.10.2014 XX. Výročný kongres Slovenskej Oftalmologickej spoločnosti, Horný Smokovec
Autori: Jančo L., Bartoš M., Ondrejková M., Vida R., Mesárošová M.,
Tkáčová- Villemová K.
Uverejnené v zborníku abstraktov : ISBN 978-80-970999-9-2
13. Názov prednášky: PPV pri diabetickom edéme makuly
16. -18.4.2015 VIII. Bilaterálne Slovensko – České oftalmologické sympózium, Žilina
Autori: Ondrejková M., Jančo L., Vida R., Bartoš M., Mesárošová M., Rybáriková M.
Uverejnené v zborníku abstraktov: ISBN 978- 80-971970-0-1
14. Názov prednášky: Úskalia robotickej chirurgie
28. – 30. 5. 2015 IV. Kongres Slovenskej glaukómovej spoločnosti s medzinárodnou účasťou, Tále
Autori: Praženicová M., Ondrejková M., Kmeťová Z., Valky J., Brunčáková K., Jančo L.,
Uverejnené v zborníku abstraktov ISBN 978-80-970870-5-0
15. Názov prednášky: Využitie 23g PPV pri riešení penetrujúcich poranení zadného segmentu oka s cudzím vnútroočným telesom
XV. Kongres ČVRS, 26. -28. November 2015, Dolní Morava
Autori: Jančo L., Ondrejková M., Mesárošová M., Tkáčová Villemová K., Bartoš M.,
Uverejnené v zborníku abstraktov: ISBN 978-80-905664-2-2
16. Názov prednášky: Využitie 23g PPV pri riešení komplikácií katarakty
XV. Kongres ČVRS, 26. -28. November 2015, Dolní Morava
Autori: Bartoš M., Jančo L., Ondrejková M.
Uverejnené v zborníku abstraktov: ISBN 978-80-905664-2-2
17. Názov prednášky: Anatomické a funkčné výsledky pars plana vitrektómie pri regmatogénnom odlúpení sietnice
13th Congress of South East European Ophthalmological Society and 22th Congress of Slovak Ophthalmological Society in Bratislava 2016, 29. sept- 1. Okt.
Autori: Jančo L., Ondrejková M., Mesárošová M., Matisovská A
Uverejnené v zborníku abstraktov: ISBN 978-80-89797-14-1
18. Názov prednášky: Anatomické a funkčné výsledky pars plana vitrektómie pre regmatogénne odlúpenie sietnice pri ťažkej myopii
XVI. Kongres ČVRS, Mikulov, 24. – 26. nov. 2016
Autori: Jančo L.,, Mesárošová M., Matisovská A., Ondrejková M
Uverejnené v zborníku abstraktov: ISBN 978-80-905664-3-9