CURICULUM VITAE – MUDr. Vladimír BALÁŽ PhD.

Domov / CURICULUM VITAE – MUDr. Vladimír BALÁŽ PhD.

Vzdelanie
Stredoškolské:
Gymnázium Zvolen, ukončené r. 1977
Vysokoškolské: LF UK Bratislava, odbor všeobecné lekárstvo, ukončené r. 1983
Postgraduálne: 1987 kvalifikačná atestácia z urológie I. stupňa
1991 kvalifikačná atestácia z klinickej onkológie
1995 kvalifikačná atestácia z urológie II. Stupňa
2006 Philosophiae Doctor /PhD./ LF UK Bratislava
Prax
1983 – 1991, Urologické oddelenie FNsP F. D. Roosevelta, sekundárny lekár
1991 – 2005, Urologické oddelenie FNsP F. D. Roosevelta, ordinár pre onkourológiu
2005 – II. Urologická klinika SZU FNsP F.D. Roosevelta, Prednosta kliniky

Člen Transplantačného centra FNsP F. D. Roosevelta /vedúci projektu transplantácií obličiek od žijúcich darcov/
Vedúci centra robotickej chirurgie FNsP F.D.Roosevelta Banská Bystrica
Člen SUS, STS, EUA, AUA
Hlavný odborník pre urológiu MZ SR /od r. 2011/
04/2012 – 12/2014 Riaditeľ FNsP F.D.Roosevelta , Banská Bystrica
2012 – Poslanec NR SR /člen Výboru pre zdravotníctvo/

Stáže a účasť vo výskumných projektoch, ocenenia
1991 trojmesačná stáž, Národný onkologický ústav, Bratislava
1995 trojmesačná stáž, Urologická klinika Dérerova nemocnica, Bratislava
1998 mesačná stáž, IKEM, Praha, ČR /transplantológia/
2000 týždenná stáž, The University of Chicago, Medical Center, USA /urológia/
2001 týždenná stáž, IKEM, Praha, ČR /transplantológia/
2001 týždenná stáž, Freiburg University, Medical Center, SRN /urológia/
2002 týždenná stáž Uppsala, University Hospital, Švédsko /transplantológia/
2005 týždenná stáž St. Elizabeth Hospital, Linz, Rakúsko /urológia/
2008 týždenná stáž, IKEM Praha , ČR, /transplantológia/
2009 týždenná stáž, Semmelweis University, Budapest, /urológia/
2011 týždenná stáž, Masarykova nemocnice,.Ústí nad Labem, ČR, /robotická chirurgia/

Strieborná medaila SLS, Za zásluhy o Slovenskú lekársku spoločnosť /2008/