Získali sme členstvo v Európskej nadácii bezpečnosti pacienta

Získali sme členstvo v Európskej nadácii bezpečnosti pacienta

Členstvo v Európskej nadácii bezpečnosti pacienta (EUROPEAN PATIENT SAFETY FOUNDATION –EUPSF) umožní FNsP F.D. Roosevelta efektívnejšiu spoluprácu a participáciu na medzinárodných projektoch. 

Cieľom organizácie je vytvorenie európskej multidisciplinárnej platformy k zdieľaniu znalostí, skúseností a osvedčených postupov, ktoré vedú k dlhotrvajúcej zmene v manažmente pacienta a k zvýšeniu jeho bezpečnosti v zdravotníctve. Zámerom organizácie je aj podpora a stimulácia k uplatňovaniu týchto nových prístupov v klinickej praxi.

K členom nadácie patrí napríklad Medical University of Vienna (Rakúsko), TU Delft Centre for Safety in Healthcare (Holandsko), Platform for Continuous Improvement of Quality of Care and Patient Safety – PAQS ASBL (Belgicko).

Naša nemocnica bola jedným z členov konzorcia reflektujúceho na výzvu v rámci Horizon Europe: Ensuring access to innovative, sustainable and high-quality health care (2021). Predložením projektu Smile4Safety „AN AI-COACH FOR ENHANCING QUALITY OF CARE AND PATIENT SAFETY“. Riešiteľský tím tvorili: TU DELFT (Holandsko), THE CHANCELLOR MASTERS AND SCHOLARS OF THE UNIVERSITY OF CAMBRIDGE (Veľká Británia), ERASMUS MC (Holandsko), INESC TEC, PROMPTLY (Portugalsko) a ďalší. Predložený projekt evidovaný pod ID: 101057056.

Viac informácií o nadácii: https://www.eupsf.org/about .

image_pdfimage_print