Získali ocenenie Českej gastroenterologickej spoločnosti a časopisu Gastroenterologie a hepatologie

Získali ocenenie Českej gastroenterologickej spoločnosti a časopisu Gastroenterologie a hepatologie

Dôležitý prínos odborníkov medicíny je nielen v oblasti klinickej praxe a starostlivosti o zdravie pacienta, ale aj v oblasti vedy a výskumu. Práve oblasť klinickej praxe poskytuje veľký priestor pre aplikovaný výskum a vedeckú prácu, ktorá posúva medicínu vpred.

Na poli výskumu príčin vzniku a liečby ochorení pečene riešili kolegovia z II. Internej kliniky SZU množstvo zaujímavých štúdií. Za jednu z ostatných si autorský kolektív L. Skladany, S. Adamcova Selcanova, J. Ciefova, N. Bystrianska, B. Skvarkova, B. Bachova, T. Koller z Hepato-gastroenterologicko-transplantačného oddelenia II. Internej kliniky SZU a V. Internej kliniky LFUK UNB vyslúžil prestížne ocenenie časopisu Gastroenterologie a hepatologie, udelené Českou gastroenterologickou spoločnosťou a redakčnou radou časopisu. Ocenenie získali za prácu De novo nealkoholová tuková choroba pečene po transplantácii pečene – diagnostikovaná pomocou magnetickej rezonancie (v origináli: De novo non-alcoholic fatty liver disease after liver transplantation – as diagnosed by magnetic resonance), ktorá bola ohodnotená ako jedna z dvoch najlepších pôvodných prác roku 2020.

Kolegom internej kliniky srdečne blahoželáme a prajeme mnoho ďalších úspechov.

image_pdfimage_print