Žiadosť na EK vzor

Domov / Žiadosť na EK vzor

Žiadosť o stanovisko k etike klinického skúšania alebo žiadosť o stanovisko ku zmene údajov v protokole s odôvodnením navrhovaných zmien predkladá zadávateľ komisii s potrebnou dokumentáciou.

Evidencia a posudzovanie žiadosti:

skúšajúci požiada o súhlas s vykonaním klinického skúšania medicínskeho riaditeľa, súhlas doručí EK;

zadávateľ podáva žiadosť o posúdenie projektu a vydanie stanoviska k etickej akceptovateľnosti klinického skúšania EK;

žiadosti eviduje tajomník EK.