Zdokonaľujeme komunikačné zručnosti našich zamestnancov

Zdokonaľujeme komunikačné zručnosti našich zamestnancov

Po dvojročnej prestávke opäť rozbiehame školenia na zlepšenie komunikačných zručností našich zamestnancov. Školenia ich pripravia na čo najlepšie zvládnutie rôznych situácií, s ktorými sa pri starostlivosti o pacientov stretávajú.

 

Zamestnanci sú rozdelení do štyroch skupín po 18 až 20 ľudí. Skupinu tvorí zdravotnícky personál aj technicko-hospodársky zamestnanci, čo prináša odlišný, ale zaujímavý pohľad na tie isté situácie.

 

Prvá časť školení sa konala v máji 2022, druhá časť školení prebehne na začiatku roka 2023. Podľa klinickej psychologičky Márie Andrášiovej, ktorá toto školenie vedie, je polrok optimálny interval na to, aby si zamestnanci odskúšali v praxi zručnosti, ktoré nadobudli počas školenia. Zároveň je tu možnosť na spätnú väzbu.

 

Zdravotníci sa neraz stretávajú s napätými, nepríjemnými a náročnými situáciami. Pacienti sú často pri zhoršení zdravotného stavu pod zvýšeným tlakom, frustrovaní a nervózni . Zvládnutie takýchto situácii si vyžaduje nie len byť psychicky odolným človekom, ale aj komunikačne zručným.

 

Komunikácia je silný a prirodzený nástroj každého z nás. Schopnosti ako zvládať, lepšie vnímať a porozumieť potrebám pacientov sa nedajú nadobudnúť zo dňa na deň. Každá situácia je iná a špecifická. Každý zdravotník, ale aj pacient vníma a prežíva tieto situácie odlišne a často práve komunikačné nezvládnutie vypätej situácie býva zdrojom nespokojnosti na oboch stranách.

 

Školenia komunikačných zručností prinášajú našim zamestnancom praktické vedomosti o tom ako zvládať extrémne náročné situácie.

 

Počas mája absolvovalo školenia, ktoré sa konali v edukačnom centre EDUKA, šesťdesiat sestier, sanitárov, zdravotníckych asistentov ale aj technicko-hospodárskych zamestnancov.

image_pdfimage_print