Zástupcovia Charlestonu /West Virginia, USA/ vo FNsP F. D. Roosevelta

V utorok 11.5.2010 navštívili zástupcovia mesta Charleston FNsP F. D. Roosevelta. Ich návšteva prebiehala v rámci nadviazania spolupráce a podpísania dohody s partnerským mestom Banská Bystrica.
Dr. Steven Jubelirer, zástupca Charleston Area Medical Center /CAMC/, si spolu s ostatnými členmi delegácie po slávnostnom stretnutí s prednostami a primármi Rooseveltovej nemocnice so záujmom prezrel oddelenie onkológie a hematológie. Tejto vzácnej udalosti predchádzala návšteva slovenskej delegácie v októbri 2009, v rámci ktorej sa zviditeľnila aj naša nemocnica.
V budúcnosti sa v rámci nadviazaných priateľských vzťahov plánuje podpísať dohoda o vzájomnej spolupráci. Ako prvý krok k tomuto cieľu sa ukazuje odoslanie dvoch lekárov z FNsP F. D. Roosevelta do CAMC v Charlestone.