Zamestnanci

Výchovno – vzdelávaciu činnosť v materskej škole vykonávajú učitelia predprimárneho vzdelávania , ktorí spĺňajú podmienky odbornej a pedagogickej spôsobilosti. V MŠ pracujú traja pedagogický a jeden nepedagogický zamestnanec.

RIADITEĽKA

Mariana Urbáni (Marianka)

 

UČITEĽKY

Mgr. Mária Konkoľová (Majka)

Mgr.  ( )

NEPEDAGOGICKÝ ZAMESTNANEC

Vladimíra Repková

 

 

image_pdfimage_print