Zamestnanci zveľaďovali okolie nemocnice

Zamestnanci nemocnice v rámci akcie „Naša nemocnica“ kosili trávniky, postrekovali burinu vyrastajúcu pomedzi kamenné kocky na nádvorí, a okopali trávnatú plochu pred poliklinikou, kde sa posadí čerstvá tráva a kríky. Pracovníci z prevádzky zabezpečili pracovné nástroje, ostatní si priniesli dobrú náladu a chuť urobiť niečo prínosné pre prostredie v ktorom sa každodenne pohybujú. Ruku k dielu priložil kosením trávy aj riaditeľ nemocnice MUDr. Vladimír Baláž, PhD. „Chcel by som, aby sme to zaviedli ako každoročnú tradíciu pre celú nemocnicu. Inšpirovali nás k tomu podobné akcie, ktoré robia občania rôznych miest, pre skrášlenie prostredia v ktorom žijú. Ako zamestnanci prežijeme v nemocnici veľkú časť života a malo by nám záležať na prostredí v ktorom tento čas trávime. A je to aj signál pre našich pacientov, že naše srdcia neovláda ľahostajnosť,“ vysvetľuje riaditeľ dôvody pre ktoré sa brigáda konala.
Prekvapenie vzbudila aj v kolegoch odchádzajúcich z práce okolo. Tí ľudí, ktorých denne stretávajú na chodbách, s motykami a hrablami v rukách nespoznali:-).

Brigáda3 290

Brigáda5 290