XXXII. Stredoslovenské chirurgické dni

V dňoch 20.-21. 4. 2012 sa uskutočnili v hoteli Partizán na Táloch
XXXII. Stredoslovenské chirurgické dni
, ktoré majú už vyše 60-ročnú tradíciu.

Témou tohtoročných Stredoslovenských chirurgických dní bola miniinvazívna chirurgia s názvom „Miniinvazívne operácie – ktoré a kedy“. Podujatia sa zúčastnilo vyše 200 chirurgov zo Slovenska a Čiech, prednesené boli najnovšie informácie o miniinvazívnych operáciách – torakoskopických operáciách v hrudníku, laparoskopických operáciách v brušnej dutine ako aj o miniinvazívnych operáciách v endokrinochirurgii – na nadobličke, štítnej žľaze a prištítnych telieskach. Od lekárov II. Chirurgickej kliniky SZU FNsP F.D. Roosevelta a Oddelenia miniinvazívnej chirurgie odznelo viacero prednášok, ktoré sa stretli s dobrým ohlasom odbornej verejnosti.

Podujatie je vždy aj významnou spoločenskou udalosťou, pri ktorej sa schádza a zasadá výbor Slovenskej chirurgickej spoločnosti a zaujíma stanoviská k aktuálnym otázkam v slovenskej chirurgii, ako reforma siete zdravotníckych zariadení a zavádzanie DRG systému pri financovaní zdravotníckych výkonov.

Slovenskej verejnosti bolo prezentované aj zavádzanie roboticky asistovanej chirurgie vo FNsP F. D. Roosevelta.

pdficon

Program kongresu – Tále 2012