Náplň činnosti referátu

Domov / Vzdelávanie / Výskum / Referát biomedicínskeho výskumu / Náplň činnosti referátu

  • Referát biomedicínskeho výskumu sa zaoberá aktívnim vyhľadávaním výziev, potenciálnych partnerov pre spoluprácu na výskumno-vývojových projektoch v SR a zahraničí
  • zapojenie štruktúr FNsP FDR BB do ich realizácie,
  • registrácia aktívnych projektov a ich následná evidencia,
  • koordinovanie projektov,
  • vypracovávanie vedecko- výskumných projektov,
  • spolupráca s ostatnými zainteresovanými štruktúrami,
  • evidencia domácich a zahraničných vedecko- výskumných projektov,
  • komunikácia so štátnymi inštitúciami (MZ SR, Štatistický úrad) a vedecko- výskumnými inštitúciami (MZCI).