MUDr. Daniel Petelen

MUDr. Daniel Petelen (*29. marec 1904 Slovenská Ľupča – †26. október 1969 Banská Bystrica) bol legendou banskobystrickej chirurgie, preslávil Banskú Bystricu svojim lekárskym umením a ľudskosťou. Chodili za ním pacienti zo širokého okolia i z cudziny. Študoval na gymnáziu v Banskej Bystrici, medicínu vyštudoval  na Lekárskej fakulte Karlovej univerzity v Prahe. Internistickú prax nadobudol na polročnom študijnom pobyte vo Viedni u profesora Schlesingera. Odtiaľ prešiel pracovať na gynekologicko-pôrodnícku kliniku profesora Šeligu v Bratislave, kde získal gynekologicko–pôrodnícku špecializáciu. Chirurgickú prax získal počas študijného pobytu vo Viedni a na klinike u profesora Kostlivého v Bratislave v rokoch 1930 – 1936. Od 1. januára 1936 nastúpil na post primára monoprimariátnej štátnej nemocnice v Banskej Bystrici, kde od roku 1939 súčastne vykonával aj funkciu riaditeľa nemocnice. V banskobystrickej nemocnici pracoval až do svojej náhlej smrti v roku 1969. Bol autorom množstva odborných prác, organizátor slovenského zdravotníctva. Počas SNP bol povereníkom pre zdravotníctvo. V tomto politicky zložitom období liečil alebo pod falošnou identitou ukrýval vojakov, partizánov, politicky činných civilov a prenasledovaných židov. Ukrýval aj lekárov židovského pôvodu. MUDr. Daniel Petelen pôsobil aj ako cirkevný dozorca a presbyter evanjelickej cirkvi v Slovenskej Ľupči.


Požitá literarúra: 
Kothaj, Peter a kol. 1999, Momenty z dejín slovenskej chirurgie. Prievidza: Patria I., 1999.107-108s.ISBN 80-85674-05-X
https://sk.wikipedia.org/wiki/Daniel_Petelen  Získané 5.10.2015
http://epsilon.sk/osobnosti/daniel-petelen.html  Získané 5.10.2015
www.banskabystrica.sk/download_file_f.php?id=315840 Získané 5.10.2015

Uverejnené: utorok, 24. november 2015, 10:44
Ing. Daniela Tuhárska