Výkon práce v zdravotníctve

Domov / Vzdelávanie / Vzdelávanie / Referát interného vzdelávania / Výkon práce v zdravotníctve

Príprava na výkon práce v zdravotníctve trvá 6 mesiacov a jej obsah určuje Slovenská zdravotnícka univerzita a je určená pre iných zdravotníckych pracovníkov. 

Zamestnanec:

Obe žiadosti spolu s dokladmi o vzdelaní a požadovanými prílohami ( index odbornosti ) prinesie na referát vzdelávania (admin. budova 3. poschodie Mgr.  Jana Valentová  č. dverí 314)

Po podpise riaditeľstva budú žiadosti následne odoslané spolu s prílohami na Organizačno-metodický odbor SZU.

Doklad o zaradení do prípravy na výkon práce v zdravotníctve spolu so zaevidovaným indexom odbornosti zasiela Lekárska fakulta zamestnávateľovi.

Ukončuje sa odborným pohovorom pred komisiou. SZU vydá absolventovi po úspešnom absolvovaní pohovoru osvedčenie o príprave na výkon práce v zdravotníctve.