Sústavné vzdelávanie zamestnancov

Domov / Vzdelávanie / Vzdelávanie / Referát interného vzdelávania / Sústavné vzdelávanie zamestnancov

Sústavné vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov upravuje zákon 578/2004 Z.z.

Zabezpečuje ho zamestnávateľ a komora v ktorej je zdravotnícky  pracovník registrovaný v spolupráci so vzdelávacími inštitúciami a odbornými  spoločnosťami Slovenskej lekárskej spoločnosti alebo inými odbornými spoločnosťami. Hodnotenie sústavného vzdelávania prebieha v pravidelných päťročných cykloch počítaných odo dňa registrácie formou kreditového systému.

Patria sem najmä kongresy, semináre, kurzy – zdravotníckych zamestnancov.

Sústavné vzdelávanie THP zamestnancov tvoria najmä semináre, odborné kurzy, základné – aktualizačné a periodické školenia, štátne skúšky pre robotnícke povolania