Stredoškolské štúdium

Štúdiá na stredných školách :

Praktická sestra

Podmienky prijatia na dvojročné večerné pomaturitné kvalifikačné štúdium Praktická sestra si môže pozrieť TU. Zamestnanec si podá vnútornú žiadosť na schválenie štúdia zamestnávateľom a prihlášku na štúdium na referát vzdelávania (admin. budova 3. poschodie č. dverí 314) do konca mesiaca Máj príslušného kalendárneho roka.

Referent vzdelávania hromadne odosiela prihlášky na Strednú zdravotnícku školu vo Zvolene. Po prijatí na štúdium v odbore Praktická sestra je po schválení vnútornej žiadosti uzatvorená Dohoda na zvyšovanie kvalifikácie so zamestnancom a zamestnávateľom, na základe ktorej môže zamestnanec čerpať študijné úľavy.

Sanitárske štúdium

Podmienky prijatia na jednoročné externé štúdium v odbore Sanitár si môže pozrieť TU. Pomocný pracovník v zdravotníctve si podá vnútornú žiadosť na schválenie štúdia zamestnávateľom a prihlášku na štúdium na referát vzdelávania do konca mesiaca máj príslušného kalendárneho roka.

Referent vzdelávania hromadne odosiela prihlášky na Strednú zdravotnícku školu vo Zvolene. Po prijatí na Sanitárske štúdium je po schválení vnútornej žiadosti uzatvorená Dohoda na zvyšovanie kvalifikácie na Sanitárske štúdium so zamestnancom a zamestnávateľom, na základe ktorej môže zamestnanec čerpať študijné úľavy.