Plán vzdelávania

Plán vzdelávacích aktivít  všetkých zamestnancov FNsP FDR BB sa pripravuje vždy v mesiaci december – február.

Referent vzdelávania odošle na každé oddelenie/kliniku tabuľku so zoznamom zamestnancov príslušného oddelenia/kliniky a vedúci zamestnanec doplní do tabuľky vzdelávacie aktivity ktoré zamestnanci absolvujú v budúcom kalendárnom roku a následne tabuľku odošlú na Referát vzdelávania.

Plán vzdelávania je súbor všetkých vzdelávacích aktivít všetkých zamestnancov FNsP FDR BB.