Postgraduálne vzdelávanie

Oddelenia a kliniky FNsP FDR BB umožňujú lekárom, sestrám a iným zdravotníckym  pracovníkom absolvovať odbornú stáž v rámci špecializačného štúdia, ktorú majú predpísanú v minimálnych štandardoch. Odbornú stáž môžu absolvovať zdravotnícki pracovníci aj v prípade potreby získania resp. zvýšenia odbornosti, prehĺbenia teoretických vedomostí a nadobudnutia praktických zručností v príslušnom odbore.