Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D.Roosevelta umožňuje absolvovanie študentskej praxe na klinikách a oddeleniach pre rôzne študijné odbory stredných a vysokých škôl.

Postup vybavenia študentskej praxe
Študenti, ktorí majú záujem absolvovať študentskú prax vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica na oddelení / klinike sú povinní:

  • Dohodnúť  presný termín praxe s vedúcim príslušného oddelenia/kliniky, ktorý odsúhlasí, že v uvedenom termíne je možné absolvovať prax:
    »    študentom 1., 2.,  ročníka potvrdí  vedúca sestra oddelenia/ kliniky
    »    študentom 3., 4., 5., 6. ročníka potvrdí  primár oddelenia / prednosta klinky
  • Minimálne mesiac pred plánovaným začatím praxe je potrebné odoslať  žiadosť o umožnenie absolvovania študentskej praxe
  • Doložiť návrh zmluvy v dvoch vyhotoveniach o vykonaní praxe študenta v prípade, že fakulta/univerzita nemá uzavretú zmluvu s Fakultnou nemocnicou F. D. Roosevelta Banská Bystrica (návrh zmluvy si žiadajte na študijnom oddelení Vašej fakulty). V prípade, že má škola uzatvorenú zmluvu resp. dohodu o zabezpečení študentskej praxe s Fakultnou nemocnicou F.D.Roosevelta Banská Bystrica, návrh zmluvy sa od študenta nevyžaduje.
  • Žiadosť o vykonanie študentskej praxe s prípadnou zmluvou doručiť na riaditeľstvo nemocnice (budova administratívy, referát vedy, výskumu  a externého vzdelávania, posch. č. 2, č. dverí 212)
  • Po schválení žiadosti je potrebné absolvovať poučenie s referentom vedy, výskumu a externého vzdelávania o BOZP, OPP a potvrdenie o zachovaní mlčanlivosti  v deň nástupu na prax, resp. v ranných hodinách pred nástupom  na príslušné oddelenie
  • Doporučujeme medikom, aby sa na prax nahlásili v dostatočnom predstihu (4 týždne), aby sa žiadosť stihla včas administratívne vybaviť.

 Tlačivá – žiadosť o absolvovanie študentskej praxe

Uverejnené: utorok, 24. november 2015, 09:29
Ing. Daniela Tuhárska