Vzdelávanie a stáže cudzích zdravotníckych pracovníkov

Domov » Vzdelávanie » Pedagogicko vedecká činnosť zamestnancov FNsP F. D. Roosevelta » Vzdelávanie a stáže cudzích zdravotníckych pracovníkov

Pregraduálne vzdelávanie (medici)

Postgraduálne vzdelávanie externých lekárov

Zoznam dohôd s univerzitami

Uverejnené: utorok, 24. november 2015, 09:16
Ing. Daniela Tuhárska