Tím oddelenia Lekárskej knižnice

Domov / Vzdelávanie / Lekárska knižnica / Tím oddelenia Lekárskej knižnice

Mgr. Lucia Chovanová – vedúca oddelenia
budova, 5. posch., č. dv. 511
e-mail: lchovanova(_@_)nspbb.sk , tel. 048/441 34 44

 • Spracovanie jednorázových retrospektívnych rešerší z databáz BiblioMedica,
 • Bibliographia medica Slovaca, Medline a ďalších online databáz.
 • Spracovanie citačných rešerší
 • Konzultácie a pomoc pri zostavovaní/oprave zoznamov bibliografických odkazov podľa platnej normy ISO STN
 • Plné texty článkov zo zahraničných periodík
 • Kategorizácia publikačnej činnosti

PhDr. Viera Kikova
Adm.budova, 5. posch., č. dv. 527
e-mail: vkikova(_@_)nspbb.sk, tel. 048/441 2341

 • Výpožičná služba monografií, periodík a špeciálnej literatúry.
 • Spracovanie jednorázových retrospektívnych rešerší z databáz BiblioMedica a Bibliographia Medica Slovaca, Medline a ďalších online databáz.
 • Evidencia došlých odborných periodík, vybavovanie reklamácií a príprava periodík do väzby.
 • Plné texty článkov z domácich, českých a zahraničných periodík.

Ing. Júlia Kubovčíková
budova, 5. posch., č. dv. 527
e-mail: jkubovcikova(_@_)nspbb.sk , tel. 048/441 23 78, mobil: 0905/582 781(služobný mobil platí pre celé odd. vedeckých informácií)

 • Výpožičná služba monografií, periodík a špeciálnej literatúry
 • Interná medziknižničná a medzinárodná medziknižničná výpožičná služba
 • Plné texty článkov z domácich a českých periodic
 • Cirkulačná výpožičná služba

Mgr. Lenka Virágová
budova, 5. Posch., č. dv. 527
e-mail: lviragova(_@_)nspbb.sk, kniznica1(_@_)nspbb.sk , tel. 048/441 23 41

 • Akvizícia a spracovanie odbornej literatúry, budovanie a ochrana knižničného fondu
 • Externá medziknižničná a medzinárodná medziknižničná výpožičná služba
 • Budovanie a redakcia odborných katalógov, napĺňanie knižničného systému Tritius