Poskytované služby

Domov / Vzdelávanie / Lekárska knižnica / Poskytované služby
  • Absenčné a prezenčné výpožičky monografickej, periodickej a špeciálnej literatúry
  • Medziknižničná výpožičná služba
  • Medzinárodná medziknižničný výpožičná služba
  • Cirkulačná výpožičná služba
  • Rešeršná služba – spracovanie jednorázových retrospektívnych rešerší z online databáz a databáz na DVD následné zabezpečenie plných textov článkov
  • Spracovanie citačných rešerší
  • Konzultácie a pomoc pri zostavovaní/oprave zoznamov bibliografických odkazov podla platnej normy ISO STN
  • Ostatné odborné konzultácie (publikovanie v odborných periodikách, ranking odborných periodík, publikačná činnosť, kategorizácia publikačnej činnosti)