Vysokoškolské štúdiá

Vš. Bc., Vš. Mgr., Doktorandské štúdium 
Zamestnanec si podá vnútornú žiadosť na schválenie vysokoškolského štúdia pre študijné úľavy. Predloží na referáte vzdelávania (admin. budova 3. poschodie Mgr.  Jana Valentová  č. dverí 314) potvrdenie o prijatí na vysokoškolské štúdium. Zamestnanec môže po podpise Dohody na zvyšovanie kvalifikácie čerpať študijné úľavy.

Uverejnené: štvrtok, 19. november 2015, 10:04
Ing. Daniela Tuhárska