Odborná stáž – Cirkulácie vo FNsP F.D.Roosevelta
Cirkulácie v rámci našich oddelení a kliník je možné absolvovať po vyplnení  Potvrdenia a zaslania potvrdenia na oddelenie personalistiky a miezd (OPaM).


Odborná stáž mimo FNsP F.D.Roosevelta

Pre absolvovanie odbornej stáže v rámci špecializačného štúdia je potrebné aby si lekár vyplnil žiadosť následne ju priniesol na referát vzdelávania (admin. budova 3. poschodie Mgr.  Jana Valentová  č. dverí 314). Žiadosť bude po podpise námestníka pre VVaV odoslaná na vybavenie na miesto výkonu odbornej stáže, kde budú vystavené dohody na vykonanie odbornej stáže. Po podpise dohôd všetkými stranami  môže lekár absolvovať predpísanú odbornú stáž.

Uverejnené: štvrtok, 19. november 2015
Ing. Daniela Tuhárska