Vedecko-výskumné projekty FNsP F. D. Roosevelta

Domov / Vzdelávanie Old / Vedecko-výskumné projekty FNsP F. D. Roosevelta

Vo Fakultnej nemocnici FNsP F.D.Roosevelta je plánovaná realizácia klinických štúdií a iných spoločných vedecko-výskumných projektov.

NÁZOV KLINIKY / ODDELENIA NÁZOV PROJEKTU NÁZOV VYKONÁVATEĽA ZODPOVEDNÝ TERMÍN REALIZÁCIE (rok) TYP ŠTÚDIE
II. Interná klinika SZU FNsP F.D.Roosevelta B.B. HEGITO 7 MUDr. Ľubomír Skladaný, PhD. prednosta kliniky 2015…… prospektívna otvorená multicentrická
ACLF MUDr. Michal Brunčák 2015/2016 neuvedený
Akútna alkoholová hepatitída MUDr. Michal Brunčák 2015/2016 neuvedený
Transplantácia pečene v TC BB MUDr. Svetlana Adamcová – Selčanová
Ing. Andrea Dropčová
2015/2016 neuvedený
TIPS MUDr. Zuzana Mesárošová 2015/2016 neuvedený
Spontánna bakteriálna peritonitída MUDr. Silvia Kásová 2015/2016 neuvedený
Akútne poškodenie obličiek pri cirhóze MUDr. Lukáš Lipták 2015/2016 neuvedený
Hepatocelulárny karcinóm MUDr. Ľubomír Skladaný, PhD.                                                 MUDr. Svetlana Adamcová – Selčanová                                     MUDr. Jana Badinková 2015/2016 neuvedený
Mikrobión a prognóza chronického ochorenia pečene/ transplantácie pečene                                             –                                                                                     Grant FDR & Co – pending 2015 MUDr. Ľubomír Skladaný, PhD. prednosta kliniky 2015 neuvedený
Je potrebná predopečačná hematologická príprava u pacientov s cirhózou ? MUDr. Pavol Molčan, MUDr. Erika Čellárová 2016 prospektívna porovnávacia
Nutričná liečba na ODCH MUDr. Petronela Lalíková 2016/2017 prospektívna komparatívna
Celkové bremeni z demencie a odkázanosti verzus pracovná sila MUDr. Eva Vnenčáková – primárka ODCH 2015/2016 prierezová
Akútne poškodenie obličiek v geriatrickej populácii MUDr Juraj Šváč, PhD. primár kliniky 2016 prierezová
II. Chirurgická klinika SZU FNsP F.D.Roosevelta B.B. Závislosť výskytu pozitívnej resekčnej hranice pri parciálnej masketómii od typu karcinómu prsníka MUDr. Júlia Valičková 2010-2018 retrospektívna a prospektívna
Oddelenie psychiatrie FNsP F.D.Roosevelta B.B. Reliabilita a validita Banskobystrického dotazníka patologického hráčstva (BB DPH) MUDr. Lenka Jenčová neuvedený neuvedený
Poruchy osobnosti u patologických hráčov MUDr. Lenka Jenčová neuvedený neuvedený
Kvalita života pacientov na antipsychotickej liečbe MUDr. Jana Strapcová neuvedený neuvedený
Psychóza spojená s Parkinsonovou chorobou MUDr. Michal Patarák neuvedený neuvedený
Neuropsychiatrické zhodnotenie klinických odpovedí hlbokej mozgovej stimulácie  u pacientov po závažnom mozgovom poranení MUDr. Michal Patarák neuvedený neuvedený
Gynekologicko – pôrodná klinika SZU FNsP F.D.Roosevelta B.B. Aplikácia robotickej asistencie pri radikálnom riešení hlboko infiltrujúcej endometriózy MUDr. Tibor Bielik PhD.
prednosta kliniky
neuvedený neuvedený
II. Očná klinika SZU FNsP F.D. Roosevelta B.B. Extrakcia cudzích vnútroočných telies cestou pars plana     MUDr. Tkáčová – Villemová Katarína neuvedený neuvedený
Anatomické a funkčné výsledky pars plana vitrektómie pri ragmatogénnom odlúpení sietnice MUDr. Ladislav Jančo, zástupca prednostu II. Očnej kliniky neuvedený neuvedený
Minerva, Prometeus   – Novartis Slovakia s. r. o. MUDr. Ladislav Jančo, zástupca prednostu II. Očnej kliniky 2014-2015 klinická štúdia
MUDr. Ladislav Jančo, zástupca prednostu II. Očnej kliniky klinická štúdia
II. Očná klinika SZU FNsP F.D. Roosevelta B.B. MUDr. Ladislav Jančo, zástupca prednostu II. Očnej kliniky 2014 – 2015 klinická štúdia
OPH 1002 a 1004   –     Parexel s. r. o. MUDr. Ladislav Jančo, zástupca prednostu II. Očnej kliniky 2015 – 2017 klinická štúdia
MUDr. Ladislav Jančo, zástupca prednostu II. Očnej kliniky 2015 klinická štúdia
Klinika plastickej chirurgie SZU FNsP F.D. Roosevelta B.B. Vplyv skorej operácie rozštepových vád na vývoj strednej tretine tváre MUDr. Silvia Valentová Strenáčiková, PhD., MUDr. Ján Lehocký prednosta kliniky plastickej chirurgie v spolupráci UMB Banská Bystrica neuvedený neuvedený
Pokračovanie projektu vyhodnocovania efektivity fixácie meshovaných voľných kožných transplantátov podtlakom MUDr. Jozef Ulianko (doktoranské štúdium) neuvedený neuvedený