Pracovníci a kontakty

Domov / Vzdelávanie Old / Pracovníci a kontakty

Vedúci odboru pre vedu výskum a vzdelávanie
doc. MUDr. Igor Martuliak, PhD.
                
Referent pre vedu, výskum a externé vzdelávanie
Ing. Daniela Tuhárska
Administratívna budova, 2. posch.,č.dv. 212
tel. 048/441 3106    
mobil: 0905 841 371
e-mail: dtuharska(_@_)nspbb.sk
 

Referát vzdelávania
Mgr. Jana Valentová
Administratívna budova, 3. posch., č.dv. 314
tel. 048/441 2347 
mobil: 0907 899 621
e-mail: jvalentova(_@_)nspbb.sk

Oddelenie vedeckých informácii
PhDr.Viera Kiková
Adm.budova, 5. posch., č.dv. 511
tel. 048/441 34 44
e-mail: vkikova(_@_)nspbb.sk