Scientometria zamestnancov FNsP

Scientometria : zber dát o publikačnej, pedagogickej a vedeckej činnosti jednotlivých kliník, oddelení FNsP a ich pracovníkov

Dotazník (pripravujeme)

Uverejnené: utorok, 24. november 2015, 09:22
Ing. Daniela Tuhárska