Vysokoškolské štúdium

Domov » Vzdelávanie » Referát interného vzdelávania » Vysokoškolské štúdium

Štúdiá na vysokých školách (Bc., Mgr., PhD. )

Zamestnanec si podá vnútornú žiadosť na schválenie vysokoškolského štúdia pre študijné úľavy. Predloží na referáte vzdelávania (admin. budova 3. poschodie Mgr.  Jana Valentová  č. dverí 314) potvrdenie o prijatí na vysokoškolské štúdium. Zamestnanec môže po podpise Dohody na zvyšovanie kvalifikácie čerpať študijné úľavy.